Topplocksverkstans Logga

 

Föregående sida.    
Nästa sida.

Precis som med insug så är det viktigt att bestämma längd och diameter på avgassystemet. Avgassystemet är mer komplicerat än insugningssystemet pga. variationer i tryck och temperatur mellan kompressionspulsen och expansionspulsen. Det tar expansionspulsen nästan 5 ggr så lång tid att återvända till avgasventilen som det tar för kompressionspulsen att nå sekundärröret. Detta beror på att den utgående tryckpulsen har både ljudets hastighets plus hastigheten i avgasporten och grenröret. När pulsen sen ska återvända måste den gå mot gashastigheten. Tryckpulserna i avgassystemet ökar också hastigheten utåt både när pulsen går ut och när den går in. Reflektionen i sig tar också tid. Detta gör att precis som på insugs sidan så är avgaslängden beroende av arean, ett grövre rör måste vara kortare än ett tunnare för att stämma av på samma varvtal. När man designar ett avgassystem så är målet att minska insugningssvackorna och förstärka insugningspulserna. Medelavgastemperaturen fås genom att mäta temperaturen mitt mellan avgasventilen och sekundärröret. Det är inte lika enkelt att beräkna ett avgassystem som ett insugningssystem eftersom avgasformeln är beroende av amplituden på kompressions och expansionsvågorna i avgassystemet. Amplituden på dessa vågor är beroende av motorns BMEP, motorns medeltryck och också på förhållandet mellan grytan under avgasventilens och primärrörets storlek. Bäst är att göra en beräkning som man sätter in i ett simulationsprogram typ Dynomation och sen ändra längderna åt bägge hållen.
Pipemax fungerar också väldigt bra till att beräkna avgaslängder med.
När det gäller sekundärrör så beror längden på antal cylindrar och tändföljden. En vanlig rak fyrcylindrig motor har jämn tändföljd med 180 ° mellan pulserna medan en Amerikansk V8 har ojämna tändpulser med 270°, 180° och 90° mellan pulserna. Till en V8 brukar man stämma av sekundärröret så att sekundärrörets returpuls förlänger undertryckspulsen så att röret blir avstämt till ett bredare register. Till motorer med jämn tändföljd kan man förstärka primärpulsen med sekundärpulsen. Primärrörets längd beräknas med formeln:


Primärrörslängden = primärrörsavstämningsfaktorn (205800) x roten ur (medelavgastemperaturen + 273) / varvtalet som primärröret ska stämmas av till.

Medelavgastemperaturen är beroende av motorns effektivitet. Högre kompression och högre effektivitet ger lägre avgastemperatur. En bra gissning är 500° - 550° C. En bra utgångspunkt för primärrörets diameter ut från toppen är 5 - 10% större area än avgasventilen. Där primärröret går in i sekundärröret (kollektorn) bör det vara samma area som avgasventilens mantelyta vid fullt lyft eller större. Mantelyta = Ventildiameter x pi x ventillyftet. För att beräkna längden på sekundärröret till en motor med jämn tändföljd och få sekundärrörets undertryckspuls att återvända samtidigt som nästa primärrörspuls kommer används formeln:

Sekundärrörslängden = sekundärröravstämningsfaktorn (900000) x roten ur (medelavgastemperaturen + 273) / antal cylindrar x varvtalet som sekundärröret ska stämmas av till.

 

Föregående sida.    
Nästa sida.

 

Till toppen

Tillbaka till 4-takt index

Tillbaka till tekniksidan