Topplocksverkstans Logga

Föregående sida.
Nästa sida.
För att plocka ut max effekt ur en motor är det viktigt att ställa in kamaxeln rätt. För detta arbete krävs det en gradskiva, en indikatorklocka och något stabilt att stoppa kolven med. Det finns bara ett korrekt sätt att mäta ut TDC på och det är med ett fast stopp mot kolven. Motorn dras runt mot stoppet på bägge hållen och gradskivan justeras så man får lika många grader före TDC på båda hållen. Efter detta tas stoppen bort.
Indikatorklockan sätts fast på ett stabilt sätt så att man får en säker avläsning. Indikatorklockan nollas på insugslyftaren när den är i sitt nedersta läge. Dra runt motorn och kontrollera nollställningen.
Till varje kamaxel medföljer det ett kamkort som talar om hur kamaxeln ska stå när den är grundjusterad. Följer det inte med ett kamkort till din nya kamaxel så är det ingen seriös firma som har sålt den. Det är dock inte nödvändigt med ett kamkort eftersom man kan mäta upp kamaxeln själv men det är alltid kul att se hur bra de angivna värdena stämmer mot verkligheten. Kamaxelinställningen i Oldsmobile DRCE motorn som är modell är 20° fel och då går det inte så bra som ni ska få se längre ner. Eftersom kamaxlar kan vara asymetriskt slipade och för att få bättre mätnogranhet mäter jag durationen vid 0.050" lyftarlyft, det är 1.27 mm och är Amerikansk standard. Insugningsnocken på DRCE motorn öppnade till 0.050" 7° före TDC och stängde ner till 0.050" 97° efter BDC. För att räkna ut när maxlyft inträffar, "Intake lobe centerline" som det heter på Amerikanska tar man 180° plus graderna efter BDC minus graderna före TDC och delar summan med två. 180 + 97 - 7 / 2 = 135. Kamaxeln till DRCE motorn ska ha 112 - 116 grader i intake lobe centerline så det är 20° fel. Avgasnocken mäts på samma sätt men här blir det grader före BDC och grader efter TDC. Exhaust lobe centerline beräknas med 180° plus graderna före BDC minus graderna efter TDC dividerat med två. Nu har du intake och exhaust lobe centerline. För att räkna ut lobseparationen lägg ihop intake och exhaust lobe centerline och dividera med två. Om ni tittar på kamkortet ovan så har den kamaxeln 284° in och 292° ut vid 0.050" lyftarlyft. Denna kamaxeln har intake lobe centerline, exhaust lobe centerline och lobeseparation som alla är på 110°. Om man förställer kamaxeln 4° så blir intake lobe centerline 106°, exhaust lobe centerline 114° och lobseparationen är fortfarande 110°. Europeiska och Japanska motorer med överliggande kamaxlar brukar istället ha angivet hur mycket insug respektive avgas lyfter vid TDC. Då mäter man in TDC med hjälp av en stoppskruv genom tändstiftshålet. Sen ställer man motorn på TDC vid överlapp för den cylindern, lossar justeringen för kamdrevet eller kamdreven och drar runt kamaxeln / kamaxlarna till de angivna lyften. Glöm inte spänna skruvarna. Även om man har ett kamkort med grader så kan man ställa motorn på gradtalet kamaxeln ska stå på vid 0.050", lossa justeringen för kamdrevet och vrida kamaxeln tills man får 0.050" lyftarlyft. Efter att ha låst skruvarna dras motorn runt och mäts upp som det står beskrivet ovan.
Det kvittar vilken cylinder du mäter in kamaxeln på så länge det är samma cylinder som du har nollat gradskivan till. Är man riktigt nogrann mäter man upp alla cylindrar och nockar. Bilden ovan till vänster är ett ventiltidsinställningsdiagram, en bild säger mer än tusen ord.
Bilderna ovan och nedan visar vad som kan hända om kamaxeln står fel. I detta fallet stod kamaxeln 20° för sent och detta resulterade i att alla avgasventiler tog i kolvarna. Efter några repor på strippen så gick en ventil av, ramlade ner och slog sönder kolven. Utan kolv for vevstaken runt i cylindern och gjorde en massa märken innan den också gick av. Efter att man har ställt in kamaxeln måste man mäta spelet mellan kolvarna och ventilerna både i höjd och i sidled. Det enda bra sättet att göra detta på är med modellera på kolvtoppen. Efter att motorn dragits runt skär man modelleran med ett rakblad och kan på så sätt se frigången. Kolven måste antingen ha kolvringar monterade eller vara tejpad längst upp så att den inte vickar. Spelet mellan kolven och ventlerna beror på motorns storlek och materialet på vevstakarna. En dragracing bigblock behöver minst 1.5mm frigång till insugsventilen, 2.5mm frigång till avgasventilen och 1.5mm frigång i sidled. Kolven är konisk och vickar mycket i loppet när den vänder vid TDC.
Föregående sida.
Nästa sida.

 

Till toppen

Tillbaka till 4-takt index

Tillbaka till tekniksidan