Topplocksverkstans Logga

     

Flödesvärden vid 28" vattenpelare med ett rör på avgasporten. 2.30" insug och 1.78" avgas ventiler.
     
Lyft Tum
Insug
Avgas
0.1
68.8
60.6
0.2
133.6
127.1
0.3
196.4
180.8
0.4
246
229.1
0.5
306.3
247
0.6
337.9
261.2
0.7
357.7
266.2
0.8
359.5
271.1
0.9
361.4
1.0
362.3
     


Till Toppen

Tillbaka till Topplockssidan