Topplocksverkstans Logga

Topparna har portats av Erland och försetts med sleeves i styrningarna och på avgas sitter där lösa ventilsäten. Meningen med detta är att man ska kunna köra motorn på vanlig bensin utan blyersättningsmedel eller E85. Anledningen att insug inte behöver löst säte är den lägre temperaturen jämfört med avgas. Bilden till vänster är en oportad topp och bilden till höger är portad. Ventilstorleken har ökats från 37.4 till 42mm på insug och från 31.8 till 36mm på avgas. Ventilerna liksom fjädrarna kommer från Fords 2.8 liters V6 motor.

Förr i tiden blandades det in bly i bensinen för att skydda motorernas ventilstyrningar och ventilsäten. Idag använs ett kemiskt substitut som ger samma effekt. Utan detta skydd på en gammal motor med gutjärnstoppar så micro svetsas ventilen i sätet och små flisor lossnar för varje ventilöppning. Bilderna här visar en topp från en man som kört sin gammla bil utan detta skydd -Den går precis lika bra utan ! Sa han till mig när jag köpte bilen. Ett tag ja, sen kan säten och ventiler se ut som dessa. Här har till och med toppen spruckit mellan insug och avgas. Avgasventilen har ätit sig ner flera millimeter i toppen. Vissa gutjärnstoppar är induktionshärdade i sätena och klarar blyfritt bränsle bättre.


V4:ans insugskanaler är olika, här ser vi den bättre av dom. Oportad till vänster och portad till höger. Här kan man se att Erland har rättat ut kanalen så att den går rakare in till ventilen än den oportade.
När man delar på en Saab V4a motor som gått lite kan man ofta se att två av cylindrarna i blocket alltid är mer slitna. Topparnas kanalform längd och isuget är orsaken till detta. Två av cylindrarna får helt enkelt mer bränsle-luft-blandning än de andra. Här ser man ännu tydligare den upprätning av kanalen som är gjord. Slipar man så mycket i ena sidan som man måste göra här för att räta ut kanalen och ge den tillräcklig area så slipar man oundvikligt hål in till ventilhuset som måste svetsas igen.
Dessa bilder visar insugskanalen portad och klar med isatt säte sett från förbränningsrummet.

Här ser man avgaskanalen före och efter portning. Notera gärna att man inte tar ner hela styrningen inne i kanalen som de flesta amatörportare gör.
Dessa topparna har så korta styrningar från början så man bör inte korta dem ytterligare. Man kan göra kanalen för stor också så att gashastigheten försämras.
Tittar man in i avgaskanalen vid utblåset kan man se att Erland har filat en rygg från skälva ventilstyrningen. Även orginal finns denna inguten i toppen men den är mjukare i formen och ger sämre släpp än den skarpa i detta fallet.
I diagrammet nedan kan man se att flödesskillnaden mellan V4 topparna orginal och portade är ca 35%

Sida 2

 
Maila Ronnie Niehoff
 

 
Tillbaka till tekniksidan
 

Till toppen