Topplocksverkstans Logga

I en Ford 12M, 15M och 17M motor sitter kamlagerna centralt uppe i motorn. Lagerna sitter med med presspassning och man kan byta dem genom att slå ut dem med ett speciellt verktyg. Monteringen går till på samma sätt och man måste vara noga med att få oljehålen rätt när man monterar lagerna eftersom de inte har styrspår eller liknande. bilderna visar verktyget och ett utslaget gammalt lager. Lagerna har 3 olika storlekar och kan därför inte sättas på fel plats. Det är viktigt att montera lagerna i rätt ordning så man får i alla tre, exempelvis det bakre först sedan det mittersta och sist främre.
Bilden till vänster visar verktyget man demonterar och monterar kamlager med. Samma verktyg använde jag för att byta främre och bakre balansaxel lager. När lagerna är bytta montera kamen utan olja i motorn och se så den snurrar lätt. Kamlagerna är rätt mjuka så det är lätt att få skägg eller en kant på lagerna. Mina lager fick putsas till lite nätt i kanterna innan min kam gick runt fint. Sist smörjs kamlagerna in och kammen monteras.

Vevaxeln är balanserad och klar, på bilderna kan man se att material har lagts till och sedan slipats för att få rätt in rätt vikt. Kolvarna och stakarna som jag använder mig av är tyngre och grövre än orginal. Ändrar man vikten på kolvar eller stakar måsten man balansera om veven på alla V-motorer och Audis fem cylindriga motorer annars får du en motor med mycket vibrationer och det kan leda till motorhaveri.
Saab 99 turbo kolvar med Ford V6 2.9 liters stakar ihop monterade med nya kolvringar. Bultarna till överfallen bör också bytas ut eftersom risken finns att de kan gå av om man återanvänder dem.
Motorn med vev kolvar och stakar monterad. Texten 700 som står på den ena kolven är vad den väger med kolvringar och kolvbult monterad. Vikten på vad kolven och staken väger behövs när man balanserar vevaxeln.

Kamaxeln monteras och kaminställningen kontrolleras. Jag har valt att sätta i en NH 8.4 race kam. Vi mätte upp kamaxelns värden till 255° duration vid 1.27mm lyftarlyft på insug och avgas. Kamaxelns lobseparation är 109.5° vilket kanske är i minsta laget för en turbokamaxel. Jag får testa och se hur det fungerar. 8.4 är lyftet på kamaxeln i mm. Lyftarna har en utväxling på 1.5 så lyftet på ventilerna blir 12.6 minus ventilspelet som är 0.35mm på insug och 0,40 på avgas.
Mer om kaminställning kan ni läsa om här.

Sida 4

 
Maila Ronnie Niehoff
 

 
Tillbaka till tekniksidan
 

Till toppen