Topplocksverkstans Logga

Lite om lyftare och kamaxlar.
På en motor där lyftarna är i direkt kontakt med kamaxeln kan man inte byta plats på lyftarna eftersom kamaxel och lyftare är inkörda till varandra, m.a.o när man delar motorn och sedan monterar ihop den igen sätter man tillbaka lyftarna på samma ställe de togs ur med samma kamaxel. Gör man inte detta sliter kamaxeln och lyftarna ner sig. Jag monterar en ny kamaxel i motorn och då måste jag även byta till nya lyftare. När man monterar ny kamaxel och lyftare smörjer man in kamnockarna och undersidan av lyftarna med molybdendisulfidsmörjfett för att kamaxeln ska få bättre smörjning när motorn startas för första gången. Motorn måste varvas 2500 RPM eller över i minst 10 min för att den nya kamaxeln / lyftarna ska bli inkörda. På en motor med icke rullyftare som har hårdare ventilfjädrar krävs ett högre tomgångsvarv för att oljefilmen mellan kamnock och lyftare inte ska hinna tryckas bort.
Det var svensken Scheele som 1778 upptäckte att molybden var ett eget grundämne och Hjelm som 1782 beredde en oren form av ämnet. Molybden är en silvervit metall, nästan lika hård som wolfram men böjligare.
Molybdensulfid är användbar som smörjmedel vid höga temperaturer, där oljan blir för tunn. Molybden förekommer inte i ren form i naturen utan finns i mineral som molybdenit (MoS2), Wulfenit (PbMoO4) och Powellit (Ca(MoW)O4), samt förekommer som biprodukt i koppar och wolframgruvor. Metallen framställs ur det pulver som bildas när molybdentrioxid eller ammoniummolybdat reduceras med vätgas. Namnet från grekiskans molybdos, bly.
När man tittar på en lyftare kan man tro att den är plan. Lyftarna är konvexa och det betyder att de buktar ut på mitten som ett förstoringsglas, anledningen är att lyftarna ska rotera varje gång en kamnock lyfter dem. Kamaxeln är också snedslipad men det kan man inte se det heller med blotta ögat. Eftersom lyftaren på bilden till vänster är ny kan man se slipningen som gör den konvex. Bilden till höger visar hur man kollar om lyftarna är bra eller dåliga, håll upp dem mot tex. en lampa så att du kan se att lyftarens undersida inte är helt plan, det är inte mycket spel det rör sig om. Ligger dom helt plant mot varandra eller är synbart konkava bör du byta ut dem.
Den vänstra bilden visar kamaxeln sedd genom blocket där lyftarna ska sitta, man kan se att kamaxeln är insmord med molybdendisulfid. Man kan även se att kamaxelnockarna inte ligger mitt i lyftarhålet detta just för att lyftarna ska rotera. Högra bilden är med två lyftare stötstänger topp och vippor monterade.

Ventilerna monterade i topparna, dags att börja montera.
Den vänstra bilden visar ventilfjädrarna. Orginal längst till vänster och sedan Fords V6 2,8 liters motorns ventilfjädrar. De har samma fjäderspänning men orginalfjädern bottnar med det nya högre lyftet. Den nya fjädern bottnar inte eftersom den redan är gjord för att klara mer ventitllyft. Den högra bilden sitter fjädrarna monterade och klara.

Motorn med toppar och transmissionsdrev monterade.

Sida 5

 
Maila Ronnie Niehoff
 

 
Tillbaka till tekniksidan
 

Till toppen