Topplocksverkstans Logga

Föregående sida.
Nästa Sida.
När man testar toppar på flödesbänken så kan det vara bra att veta hur mycket kanalen kan flöda maximalt vid en viss tryckskillnad.
Jag har valt att hålla mig till Amerikanska enheter eftersom flödet i flödesbänken mäts i CFM åtminståne hos oss normala flödesbänks användare. Om man använder Bernoulli's ekvation så kan man räkna ut att en tryckskillnad på 28" kan ge en högsta hastighet på 350.4 fot per sek (fps). Vilket innebär att en kvadrattum idealiskt kan flöda 146 CFM / kvadrattum. Detta stämmer åtminstone ganska bra på insugningskanalen där riktigt bra toppar har kommit upp i ca 137 CFM / kvadrattum vid minsta arean. Om man nu dividerar 350.4 med 146 så får man 2.4 och detta tal kan användas för att från en kanalhastighet räkna ut en area eller tvärt om.

Formlerna nedan hänvisar till gashastigheter man får när man flödar toppen vid 28 tums vattenpelare på en flödesbänk.
Detta är inte samma sak som när man räknar ut medelgashastigheten i förhållande till varvtalet utan bara siffror som används när man flödar toppar.

FPS = Flöde i CFM x 2.4 / kanalarea i tum²

Kanalarea i tum² = Flöde i CFM x 2.4 / FPS

Flöde i CFM = kanalarea i tum² x FPS / 2.4

För att räkna ut gashastigheten i FPS från en avläsning av en u-manometer kopplad till ett pitotrör använd formeln:

Pitot FPS = (Roten ur pitot trycket i tum) x 66.2

För att nu komplicera detta ytterligare så stämmer ovanstående hastigheter på flödesbänken bra på insugningssidan av 2-ventils toppar.
Jag är inte riktigt säker på hur det stämmer när det gäller insugningssidan på en 4-ventils topp. Detta för att 4-ventilstoppen har mycket bättre tryckåtervinning ut i förbränningsrummet än 2-ventilstoppen eftersom hasigheten förbi ventilerna är lägre. Tryckåtervinningen på avgassidan är mycket bättre än på insugningsidan. Detta för att insug dumpar flödet in i en cylinder och den inströmmande luften kläms av luften utanför den inströmmande luften. Detta i sin tur beror på att luft i rörelse får högre tryck i sin riktning men lägre tryck åt sidorna. Utan skärmning kläms flödet ihop efter att det lämmnat ventilen. Ju högre hastighet desto mer kläm och förlust. På avgassidan däremot flödar luften från cylindern genom avgasporten och ut i grenröret utan att störas av tryck från sidorna som påverkar flödet. Denna skärmning fungerar som en diffusor och ger nästan full tryckåtervinning åtminstone om man använder ett rör efter avgasporten när man flödar. På grund av den nästan fullständiga tryckåtervinningen på avgas och hur de flesta flödesbänkar fungerar och korrigeras så anses avgas att kunna flöda som 2 x 28" = 56" vid endast 28" tryckskillnad.
Vilket innebär 206.5 CFM / kvadrattum och 495.6 fps. 495.6 / 206.5 = 2.4. Skillnaden mellan tryck och hastighet blir alltså samma som tidigare. Detta stämmer ganska bra med uppmätta värden på Prostock toppar, 204.1 CFM / kvadrattum. Jag får säkerligen anledning att återkomma till detta när jag själv kan svara på mina egna frågor. Jag vet inte hur Superflow gör när de korrigerar sina flödesbänkar men när man flödar vid 28" vattenpelare på en flödesbänk så kör man med undertryck på insug och övertryck på avgas. Detta innebär att förhållandet mellan bänktrycket och atmosfärstrycket skiljer mellan insug och avgas. På insug vid 28" är trycket inne i bänken 94423.8 Pa när det är 101300 Pa utanför, en skillnad på 7.28%. På avgas däremot är trycket inne i bänken 108176.2 Pa och trycket utanför 101300 Pa, en skillnad på 6.79%. Därför blir beräkningskonstanten annorlunda för insug än för avgas. För mer info om detta titta på flödesbänkssidan.


Bilden visar hur flödesdistrubitionen ändras när luften går in i ett rör. Tredje bilden visar fullt utvecklad turbulent rörströmning.
CD värde, på engelska coefficient of discharge innebär hur mycket som kan passera i detta fallet ett rör jämfört med hur mycket som skulle kunna passera om hastigheten var jämn över hela tvärsnittet. I detta fallet är CD värdet ungefär 0.82 dvs. maxhastigheten i mitten av röret gånger 0.82 är lika med medelhastigheten. Vid 28" vattenpelare blir medelhastigheten 350.4 fps och flödet 146.0 CFM per kvadrattum. Detta är det teoretiska maximala flödet. Det raka röret i flödesmodulen flödade 132.8 CFM per kvadrattum på min flödesbänk.


Bilden visar en strypfläns. Denna har ett CD värde på ungefär 0.61 dvs. den flödar bara motsvarande ungefär 61% av sin area. Detta är ett CD värde räknat på fullt utvecklad rörströmning, ett CD värde på ett CD värde alltså och så är det ofta. En strypfläns flödar ungefär 89 cfm per kvadrattum. Strypflänsen omvandlar inte areaminskningen till en ökad hastighet som en venturi gör utan den stryper bara flödet.


 

Wedge
0.500" lift = 80 cfm/SQin
0.800" lift = 90 cfm/SQin
Flödesvärdena till vänster är flödet per kvadrattum av ventilarea på några olika typer av toppar på insugningssidan. Flödesvärdena kommer från Speedtalk.com

 

Really good Wedge head
0.500" lift = 80-85 cfm/SQin
0.800" lift = 100-102 cfm/SQin

 

Average Canted
0.500" lift = 85-87 cfm/SQin
0.800" lift = 101-105 cfm/SQin

 

Low profile chamber 12 degree or less
valve angle excellent head. ( Pro Stock )
0.500" lift = 85-87 cfm/SQin
0.800" lift = 110-114 cfm/SQin
  SB2.2
0.500" lift = 96 cfm/SQin
0.800" lift = 113 cfm/SQin


Flödesvärdena nedan är avgasflödesvärden för några riktigt bra toppar. Flödesvärdena kommer från Speedtalk.com

 

1. Ron's 18deg SBC, 1.625" valve, MSCA = 1.620 in^2, 295.7 CFM, 182.5 CFM/in^2 with 2-1/8" pipe

2. Yates Ford C3, 1.600" valve, MSCA = 1.403 in^2, 257.0 CFM, 183.2 CFM/in^2 with 2-1/8" pipe

3. Bennett Racing Ford C3, 1.625" valve, MSCA = 1.602 in^2, 295.0 CFM, 184.1 CFM/in^2 with 2" pipe

4. Mopar W8 13 deg by CFE, 1.550" valve, MSCA = 1.491 in^2, 300.6 CFM, 201.6 CFM/in^2 with 2-1/8" pipe

5. Dart Olds Pro Stock by CFE, 1.800" valve, MSCA = 2.049 in^2, 400.7 CFM, 195.6 CFM/in^2 with 2-3/8" pipe

6. Mopar Hemi Pro Stock, 1.800" valve, MSCA = 1.964 in^2, 371.0 CFM, 189.0 CFM/in^2 with 2-1/4" pipe

7. Ford C460 by Dan Geare, 1.850" valve, MSCA = 2.020 in^2, 381.8 CFM, 189.0 CFM/in^2 with 2-3/8" pipe

8. BAE Hemi CNC, 1.925" valve, MSCA = 2.228 in^2, 390.0 CFM, 175.0 CFM/in^2 with 2-1/2" pipe

9. NHRA Pro Stock, 1.800" valve, MSCA = 1.960 in^2, 400.0 CFM, 204.1 CFM/in^2 with 2-3/8" pipe

Föregående sida.
Nästa Sida.

Till toppen

Tillbaka till 4-takt index

Tillbaka till tekniksidan